preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024SEKCE FESTIVALU


 

Animace

Vše co není plynulým videozáznamem a vzniklo snímáním okénka po okénku je animace. Animovat můžete různými technikami - kreslit, modelovat z plastelíny, rozpohybovat loutku, hračky apod., vytvářet 3D v PC, malovat na sklo, pohybovat s předměty nebo lidmi tzv. pixilace ...

Pohyblivý obraz, zvlášť ve spojení s nejrůznějšími výtvarnými technikami, dokáže skvěle ukázat i to co se děje za hranicemi příběhů, tam, kde je náš vnitřní i vnější svět vnímán skrz netradiční kompozici, rytmus, dynamiku, barvu, tvary, vztahy či myšlenky. Animaci může být kreativním nástrojem sdílení individuálního prožívání příběhů. Kresba (modelace, pixelace...) je přirozeným komunikačním prostředkem a v dnešním digitálním světě nabývá na významu. Dokáže vyprávět podobně jako slova, avšak tam, kde končí hranice jazyka je obraz stále čitelný. Vyprávění příběhů skrz jazyk animace tak bourá hranice a vybízí k zamyšlení nad proměnlivým úhlem pohledu. 

Pošlete nám své animáky. Máme 4 kategorie: 1. Děti do 11 let, 2. Mladí tvůrci 12 - 16 let, 3. Středoškoláci 16 - 19 let a 4. Studenti vysokých škol.

 

Videoart

Je umělecky pojatá myšlenka nebo téma, pro které využíváte videozáznam (kameru, fotoaparát, mobilní telefon atd.) a výtvarně jej doplníte.

Dostupnost digitálních technologií k využití pro uměleckou tvorbu činí z videoartu demokratickou platformu, která je široce používána ve všech sociálních vrstvách. To umožňuje obranu tvůrčí svobody a zmírňuje nebezpečí implementace jednosměrného modelu myšlení, kterému ve svém důsledku obětujeme rozmanitost fantazie a v podstatě také národní a kulturní identitu. Tvorba videoartu se stala vynikajícím oknem, skrze které je možné vidět svět jinak, spojuje nás a umožňuje rozvíjet estetickou citlivost, formu a komunikační strategii.

Propojte své myšlenky s obrazem a pošlete nám svá díla do soutěže. V této sekci jsou dvě kategorie: děti a studenti do 18 let a mládež od 18 let

 

Motion design

Vychází ze samotného názvu - váš návrh čehokoliv čemu dáte originální podobu nebo graficky ztvárníte a uvedete do pohybu.

Technologie mění způsob mezilidské komunikace, transformuje společnost i život sám. Tvoří nové jazyky a nástroje vizuální komunikace. Směr současného grafického designu je pohyb. Motion design stimuluje estetický prožitek, dokáže komunikovat jednoduše a jasně a vytvářet emotivní a poutavá sdělení. Využívá principů dynamické narace, animace a filmové řeči v kontextu grafického designu.

V této sekci jsou dvě kategorie: děti a studenti do 18 let a mládež od 18 let.


 

Light design

Neboli světelný design, je promítání obrazu projektorem/světlem v určitém prostoru, pro který je obraz nebo video/animace vytvořena nebo na budovu či konkrétní interiérovou "instalaci" tzv. mapping.

Když temnota přebírá vládu nad Sluncem, proč se neponořit do magie světla a nechat se inspirovat? Představujeme světlo jako uměleckou formu se zaměřením na vizuální umění, kde světlo je ústředním prostředkem komunikace. TrikFilm se zaměřuje na prezentaci světelného designu a mapování ve všech jeho podobách v interiéru i exteriéru a nabízí obsah určený široké veřejnosti prostřednictvím projektů studentů výtvarných škol.

Do soutěže zasílejte vidozáznamy svých světelných instalací. V této sekci jsou dvě kategorie: děti a studenti do 18 let a mládež od 18 let.

 

PC a video hry, interaktivní projekty rozšířené a virtuální reality

Digitální hry jsou dnes samozřejmou součástí naší kultury. Pokud jde o tvorbu her, reflektujeme dvě tvůrčí profese – herní návrháře, kteří navrhují mechaniku i systémy samotné hry a herní designéry, tedy návrháře a tvůrce umělecké složky her. Koncept umění v herním designu, závisí na tom, jak je pojem Design chápán s ohledem na již zavedené pojmy - grafický design, módní design, průmyslový design a webdesign. Chceme vyzdvihnout, že herní design odkazuje na design uměleckých prvků her.

Do soutěže přijímáme mimo hotových her, také prototypy či koncepty, vybavené trailerem, hratelnou částí, grafickými návrhy a scénářem či strategií. Pošlete nám také své ineraktivní projekty, musí splňovat pouze podmínku interakce s "divákem".
V této sekci jsou dvě kategorie: děti a studenti do 18 let a mládež od 18 let.
 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena