preloader

Ostrava 23. - 27. 11 2022                     

      cz / en


OPEN CALL 1. 8. - 31. 10. 2022praktické informace 2021


REGISTRACE A VSTUPY

Účast na všech festivalových akcích je zdarma.
Vstup na  festival bude umožněn pouze akreditovaným účastníkům a bude se řídit aktuálními pravidly pro konání veřejných akcí.
Na doprovodný program festivalu je nutno se dopředu registrovat na adrese trikfilm@osu.cz. Potvrzení registrace není automaticky považováno za akreditaci, ale zaručí vám rezervaci místa na vybrané akci.
Akreditace na všechny akce festivalu bude řešena na místě před začátkem akce.
 

AKREDITACE, BEZINFEKČNOST

Vstup na náš festival je povolen pouze akreditovaným. Akreditace na festival je zdarma, a lze ji získat po splnění jedné z podmínek stanovených v bodu 2. níže (kdo se smí festivalu účastnit) a to na všech festivalových místech.

1. Kdo se nesmí festivalu zúčastnit?
osoba prokazující klinické příznaky onemocnění covid
osoba, která nedoloží splnění následujících podmínek

2. Kdo se smí festivalu účastnit?
- děti do 6 let bez omezení;
- školáci a studenti, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test, což lze doložit buď potvrzením ze školy, nebo čestným prohlášením zákonného zástupce (účastníci workshopů budou kontaktováni mailem)
- účastníci festivalu, kteří předloží potvrzení o dokončeném očkování ne kratším než 14 dní;
- účastníci festivalu, kteří předloží potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, kdy od zjištění nemoci neuběhlo více než 180 dní;
- účastníci festivalu, kteří předloží potvrzení o absolvování RT-PCR testu s výsledkem negativní, ne starší než 7 dní;
- účastníci festivalu, kteří předloží potvrzení o absolvování antigenního testu s výsledkem negativní, ne starší než 72 hodin;
- účastníci festivalu, který si na místě udělají rychlý antigenní test samotestováním s negativním výsledkem. Omezený počet testů bude k dispozici zdarma na všech místech konání festivalu, nevydáváme potvrzení.
Prosíme o dodržování hygienických pravidel, daných momentální situací.

Předem vám děkujeme za ohleduplnost a věříme, že vás tato omezení neodradí od návštěvy festivalu.
 

FESTIVALOVÁ MÍSTA

Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
Ostrava

Klub Atlantik
Československých legií 3058/7
Moravská Ostrava a Přívoz

Kino Vesmír
Zahradní 1741/17
Ostrava


Galerie Saigon
Fráni Šrámka 1209
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

 

KONTAKT

trikfilm@osu.cz
 


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena