preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024POROTA 2023


Porota  festivalu 2023

Pro 4. ročník festivalu sestavujeme porotu složenou z kulturních manažerů a umělců, kteří mají individuální zkušenosti získané jak při realizaci různých uměleckých projektů, tak v aktivitách spojených s veřejnou sférou.
 
Martin Otevřel - Animátor, výtvarník a režisér. Natočil animované TV seriály Táta Löwe a jeho šťastné děti (Papa loewe und glucklichen kinder, 2000), Dobrodružství Antje a jejích přátel (Antje, 2003) a celovečerní animovaný snímek Ó, jak krásná je Panama (Oh, wie schön ist Panama, 2006).
Mgr. Gabriela Filipek-Pyszko - Animátorka, absolventka ateliéru animace na Ostravské univerzitě pod vedením Ilji Nováka. Jako animátor spolupracovala s mnoha zahraničními studii, mj. GS animation, Egofilm, Orange studio animacji, Letko. Animačně se podílela na filmu Moje Slunce Mad a v současné době spolupracuje s Animačním studiem České televize na novém večerníčku Pták Noh a Ptáček Nožička režiséra Jakuba Kouřila.
Mga. Michaela Režová - Filmařka a režisérka.  Absolvovala animaci pod vedením Jiřího Barty v Plzni, animaci na UMPRUM, kde se v současné chvíli věnuje uměleckému výzkumu v rámci doktorského studia a  také přednáší teorii a dějiny animace.
Doc. Eliška Čabalová, PhD. - režisérka, grafička, dlouholetá vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity, nositelka ceny Jantar. Ovládá mnoho dnes již nepoužívaných knižních technik. Získala řadu prestižních ocenění a je zastoupena ve státních i soukromých sbírkách v České republice i zahraničí.
Keiko Sei -  spisovatelka, publicistka, kurátorka a propagátorka videoartu původem z Japonska. Začátkem 80. let zde vedla organizaci pro videoart a nezávislou videotvorbu a působila jako kurátorka videoartových výstav. V rámci svého výzkumu pracovala v Centrální Asii a Kavkazském regionu, přednáší na školách a v institucích s uměleckým nebo mediálním zaměřením, publikuje své texty po celém světě. 
Mgr. Jana Francová, PhD. - výtvarnice, pedagožka oboru média ve výtvarném umění, multimediální tvorba, videoart., zabývá se intermediálními přístupy k videu, a to v umělecké praxi i teoretické reflexi. Organizovala řadu workshopů animace a práce s médii pro děti i studenty. Pravidelně prezentuje studentské video na festivalu Scalní video v kině Scala.
doc. PhDr. Eva Gubčová ArtD. - střihačka, dlouholetá vedoucí Ateliéru animované tvorby Filmové a televizní fakulty Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena