preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Autor souhlasí s uveřejněním přihlášeného díla a základních údajů o díle na stránkách festivalu.
Účastník festivalu souhlasí s uveřejněním fotografických a audiovizuálních záznamů, spojených s průběhem a propagací festivalu.

Soutěžící nebo osoba přihlašující dílo podáním přihlášky uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uveřejněním svých osobních údajů v rozsahu - jméno, příjmení, instituce a město - na webových stránkách www.trikfilm.cz.

Ochrana osobních údajů:
Osoba přihlašující dílo bere na vědomí prohlášení festivalu TrikFilm, že osobní data uvedená v přihlášce jsou považována za přísně důvěrná, budou použita výhradně pro potřeby festivalu a bez souhlasu přihlašovatele či soutěžícího nebudou poskytnuta třetí osobě. Organizátor soutěže je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Soutěžící, přihlašovatel, souhlasí s uchováním následujících dat:
jméno a příjmení, město, organizace, emailová adresa, telefon, IP adresa.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena