preloader

Ostrava 26. - 30. 9. 2023                     

      cz / en


OPENCALL 1.5. - 3. 9. 2023AKreditace 


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena