preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024



Základy animace a filmové výchovy pro pedagogy a lektory kulturních institucí


POMŮŽEME VÁM ZAŘADIT ANIMACI DO VÝUKY A KREATIVNÍ ČINNOSTI.

V současné době je již kurz plně obsazen. Máte-li stále zájem, sledujte naše stránky trikfilm.cz, kde budeme informovat o konání dalších akcí spojených s animací a výukou filmové výchovy. Těší nás váš zájem a doufáme, že se na některé z akcí pořádaných trikfilmem, nebo na festivalu, který se bude konat na konci září 2024, potkáme.

Přemýšlíte na tím, jak zařadit animaci do výuky nebo ji využít při přípravě různých kreativních aktivit? Nevíte, jaké možnosti vám animace přináší nebo jak byste ji technicky realizovali ve vzdělávání?

Festival TrikFilm a Ateliér animace Fakulty umění Ostravské univerzity pro vás připravili kurz Základy animace a filmové výchovy pro pedagogy a lektory kulturních institucí zaměřený na celý proces tvorby krátké animační etudy zakončené postprodukcí tak, jak byste jej mohli realizovat ve výuce, nebo jiné edukativní činnosti.
Nabízíme komplexní úvod do problematiky zapojení filmové výchovy (se zaměřením na animaci) do edukačních programů v rámci kreativních činností (implementace animace do výuky různých předmětů, především v oblasti umění a kultura, na školách všech typů, galerijní programy, atd.)

Kurz je určen pracovníkům i studentům v edukační oblasti (pedagogové ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, lektoři výtvarných aktivit pro děti a mládež, studenti pedagogických směrů).

Místo konání:
Fakulta umění Ostravské univerzity, Ateliér animace, Podlahova 3, Ostrava
Termín konání kurzu: podzim, zima 2023-2024 prezenčně ve třech blocích

Vždy v sobotu 9.00 - 17.00 hod.
Online připojení je možné pouze  po osobní domluvě.
Kurz je zdarma.

Kurz bude obsahovat 3 tematické okruhy rozložené do 3 sobotních bloků. Jednotlivé bloky kurzu na sebe navazují, doporučujeme proto absolvovat všechny části. Přesto, máte-li jisté zkušenosti, můžete svůj zájem o konkrétní část do přihlášky zaznačit:

1  - praktická animace - 4. 11. 2023

Zjistíte, jak animace vzniká a stanete se sami tvůrci. Vyzkoušíte si tradiční postupy snímání, ale také alternativní možnosti a využití mobilního telefonu v průběhu celé realizace.
Stručný obsah:  základní principy konstrukce pohybu, herecká akce, techniky animace, příprava plošné loutky, práce s narací, technické zabezpečení výroby animace

2 - animace inspirací a filmová výchova - 25. 11. 2023

Dovíte se, jak uplatnit film ve výuce, kde čerpat inspiraci. Prakticky si vyzkoušíte roli žáka a různé postupy použitelné v návaznosti na rozbor filmu i praktickou tvorbu. Získáte prostor ke sdílení vlastních poznatků. Navážete na zkušenosti nabyté v úvodní 1. části kurzu.
Stručný obsah: uplatnění filmu ve výuce, stručný rozbor filmového díla, příklady z praxe (zuš), metodická podpora, praktické ukázky řešení

3 - postprodukce a praxe animace  - 13. 1. 2024

Své praktické animační výstupy dotáhnete do finále, třeba až na příští ročník festivalu TrikFilm (konec září 2024). Zjistíte, jaké možnosti máte při práci se zvukem, jak projekty sestříhat, jak si vše připravit s dětmi či mládeží tak, abyste jim co nejméně do procesu zasahovali.
Stručný obsah: nahrávání a vyhledávání zvukové složky projektu, postprodukce, střih, sdílení (youtube, festivaly), konzultace konkrétních navržených řešení (aplikace vlastního projektu do praxe)

---------------------------------
Na jakékoliv otázky ke všem částem kurzu ráda odpovím na e-mailu na marcela.polochova@osu.cz.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

​​​​​​ 






 

 


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena