preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024TrikFilm23 / soutěžní filmy C


12 / 12

Markéta Veselá / Česká republika / 2:20

Atmosférické vyobrazení snového bloudění výtahem.

An atmospheric portrayal of a dream with an elevator as the main motive.

20 000 sekund pod mořem / 20 000 seconds under the sea

Magda Dusíková, Pavel Frank / Česká republika / 3:04

Ponořme se s tímto mnohovrtstevnatým filmem do hloubek dosud neviděných.

Let’s dive into depths yet unseen with this layered film.

D.A.R.I.O. / D.A.R.I.O.

Stella Zettlitzová / Česká republika / 3:56

Dependable Assistant Robot In Obey – Příběh robota s chybou v systému, který se začne starat o panenku namísto člověka.

Dependable Assistant Robot In Obey – A robot with a issue in his system, which will take care of
a doll instead of human being.

Dobrodružství / Adventure

Anežka Vrbová / Česká republika / 0:38

Krátká snová animace o dobrodružné plavbě.

A short dreamy animation about a cruise full of adventure.

Graph – Obraz Doriana Graye / Graph – The Picture Of Dorian Gray

Ondřej Husták / Česká republika / 3:28

Animované dílo od tvůrce jménem Graph (Ondřej Husták) je adaptací 18. kapitoly díla Obraz Doriana Graye (z pera Oscara Wildea). Film se hlouběji ponořuje do depresivní nálady Doriana Graye a do názorové rozepře zmíněného s Lordem Henrym. Dílo má diváka tzv. vhodit do děje a nechat ho se plně vcítit do atmosféry, kterou podporuje hudební a zvukové zpracování s podporou napětí, které s každou vteřinou animace přibývá.

The animated work, by a creator named Graph (Andrew Husták), is an adaptation of the chapter 18 of the Picture of Dorian Gray (by Oscar Wilde). The film delves deeper into the depressing mood of Dorian Gray and into the feud mentioned with Lord Henry.

Jak Adámek bojoval se sny / How little Adam battled with dreams

Aneta Doležalová / Česká republika / 1:59

Ať už jsi malý nebo velký, jsou tu. Skrývají se v temných koutech tvého pokoje a čekají, až půjdeš spát. Číhají ve stínech, pod postelí, za rohy nábytku. Čekají na tebe a nikdy se jich nezbavíš.
A nebo ano?

Whether you’re big or small, they’re here. Hiding in the dark corners of your room, waiting for you to go to sleep. Lurking in the shadows, under the bed, behind the corners of the furniture. They’re waiting for you and you’ll never get rid of them. Or will you?

Jarmil / Jarmil

Kolektiv autorů Bobeš Anima / Česká republika / 6:34

Film o hnusných věcech vytvořený hezkou animací (nebo aspoň takový byl původní záměr...) aneb každý s hovny naloží po svém.

A movie about ugly things made with pretty animation (or at least that was the original intention...). One does cope with shit their own way.

Josephine / Josephine

Zuzana Videcká / Česká republika / 2:46

Studentský film Josephine je nazván podle dívky, již si zamiluje anděl. Ten vezme osud do svých rukou a stane se smrtelníkem, je mu to však něco platné? Film o lásce, o nemožnosti určit naši budoucnost, o věcech mezi nebem a zemí. Autorka se snažila co nejvíce přiblížit totální animaci, aby v obrazu docílila neustálého chvění a prohloubila tak emoce hlavních postav.

The student film Josephine is named after a girl, with who an angel falls in love. He takes fate into his own hands and becomes a mortal, but does it do him any good? The film is about love, about the impossibility of determining our future, about things between heaven and earth.

Jsem všude / I am Everywhere

Margarita Rita Yourochkin, Nadegda Nadya Dziura, Yakov Yasha Nepomnyashy, Yonatan Yoni Averbuch, Nadya Tikva Pamfilova, Nikita Ivashchenko, Indra Maharik, Joel Light, Pelageya Strand, Olga Sorokin, Rachel Goldstein, Galya Borkowski / Izrael / 7:49

Film je poetickým odrazem válečné situace na Ukrajině a nutnosti utéct do jiné země. Je to pokus dostat se do nové reality a získat nové přátele.

This Film is a poetic reflection of the situation with the war in Ukraine and necessary to run away to another country. It is also a try to get the new reality and making a new friends...The film speaks the Jerusalem mix of languages (Hebrew, English, Ukraine’s, Russian). It is made by Teens (14–18 y. o.) in a mixed group of kids from Jerusalem and the Newcomers during the war period.

Klíček / Sprout

Aneta Vašková / Česká republika / 2:30

Dětství proměněné ve skutečnost.

Childhood turned into reality.

Malá Velká cena / Little Grand Prix

Ondřej Voznička / Česká republika / 6:48

Krátký animovaný film je tvořen technikou Stop motion, snímáním lega. Jedná se o závod lego aut, jehož automobilovou dráhou je vlastní pokoj tvůrce. Překážkami na trati se tak stávají prvky neuklizeného pokoje. Autor ve svém filmu naráží na útlak, násilí, dotýká se také války, avšak nakonec dobro vítězí nad zlem. Celý film ozvučil a nadaboval společně se svou rodinou.

The short animated film is created using the Stop motion technique by animating Lego. This is
a race of lego cars, where the car track is the creator’s own room. The elements of an untidy room thus become obstacles on the track.

Obraz Doriana Graye – Dvoracek Design 

The Picture of Dorian Gray – Dvoracek Design 

Šimon Dvořáček / Česká republika / 5:27

Celá animace, podle 19. kapitoly knihy Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda, je v pixel art stylu a má působit jako videohra. Také se zde objevují 8-bitové efekty. Příběh 19. kapitoly je zkrácen. Díky tomu je stopáž animace 5 minut a 27 vteřin.

It is an animation based on the 19th chapter of Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray. The entire animation is in pixel art style and is intended to act as a video game. There are also 8-bit effects. The story of Chapter 19 is shortened.

Obraz Doriana Graye 3. Kapitola / The Picture of Dorian Gray Chapter 3

Natálie Zelinová / Česká republika / 1:50

Lord Hendy poznává minulost Dorianovy matky – Lady Margaret Devereuxové.

Lord Hendy is finding out about the past of Dorian’s mother – Lady Margaret Devereux.

Obraz Doriana Graye 7. Kapitola / The Picture of Dorian Gray 7 Chapter

Natálie Kožarová / Česká republika / 2:05

Dorian oznamuje své zasnoubení.

Dorian announces his engagement.

Ochránce / Protector

Anna Macháčková / Česká republika / 7:04

Dojemný příběh z robotího světa o ztrátě, návratu a setkání. Film vytvořený technikou reliefní ploškové animace, vytvářené z recyklovaných materiálů.

A touching story from the robot world about loss, returning and reunion. A film created with the technique of relief flat animation, made from recycled materials

Okapem / Drain-eyed

Bára Václavínková / Česká republika / 1:30

Niterná autorská báseň v animovaném filmu.

Intimate author’s poem in animated film.

Pád / The Fall

Martin Kresta / Česká republika / 5:00

„Co kdyby totalita v České republice neskončila roku 1989?“ Už od začátku jsem věděl, že chci dát dohromady práci spojenou s autoritářskými režimy. Animace mi umožnila polemizovat nad možným osudem České republiky, kdyby se nestala suverénním státem. Ve své práci jsem se snažil zaměřit na vliv propagandy na obyčejného člověka v totalitní společnosti.

“What if totalitarianism in the Czech Republic had not ended in 1989?” I knew from the beginning that I wanted to put together the work associated with authoritarian regime.

Parabola / Parabole

Kolektiv autorů Pes_Duše: Bratr a Patro / Česká republika / 2:16

Videoklip k dadásni (pochopili jste to?) od Tristana Tzary, protože máme rádi literaturu a koláže.

A video clip for the dada poem by Tristan Tzara, because we like literature and collages.

Planeta / The Planet

Aharon Engel, Sergey Engel / Izrael / 4:11

Někde v otevřeném vesmíru je planeta. Vesmírní piráti rozpoutali hroznou válku s místními. Planeta to již nemohla vydržet a zničila je všechny stejně, jako sama sebe.

Somewhere in the open space there is a planet. space pirates unleashed a terrible war with the locals. The planet could not hold it anymore and destroyed all of them and itself.

Potlach / Tramp talk

Kristýna Košutová / Česká republika / 2:34

Loutkový film pro milovníky hudby lesa.

A puppet film for forest music lovers.

Svoboda / Freedom (Nefelokokigia)

Andrianna Tzanopoulou, Athina Vouvaki, Maristella Koziri, Sofia-Anargiri Alexi

Řecko  /  Greece / 3:11

Film o svobodě, vytvořený stop motion animací.

A stop motion animated film about freedom.

Tvář mé duše / The face of my soul

Stella Rusínová / Česká republika / 1:50

Na motivy díla Oscara Wildea, Obraz Doriana Graye. Dorian Gray ukázal portrét jeho autorovi Basilovi a ten nemůže věřit tomu, jak se za tu dobu, co ho neviděl, znetvořil.

Inpirired by Oscar Wilde’s work, The Picture of Dorian Gray. Dorian Gray showed the portrait to its author Basil, and he can’t believe how it disfigured itself in the time he didn’t see it.

Ukolébavka / Lullaby

Eliška Čepelková / Česká republika / 2:21

Animovaná pohádka o tom, co se děje, když nemůžeme spát.

An animated fairytale about what’s going on when we can’t fall asleep.

Vlk a pes / The Wolf and Dog

Ida Pepe / Česká republika / 1:57

Příběh o vlkovi a psovi se zamýšlí nad otázkou: Je lepší život v chudobě a svobodě nebo pohodlí a bohatství, ale bez vlastního názoru a volnosti? Tato myšlenka pochází z velmi staré stejnojmenné Ezopovy bajky.

Story The Wolf and Dog breaks down this question: Would you rather live in poverty but freedom or wealth but without the the right to own opinion? This thought comes from very old same name Ezop’s fable.

Water Lullaby / Water Lullaby

Piotr Kaźmierczak / Polsko / 3:39

Videoklip k písni “Water Lullaby” z alba “Waterduction” od známé polské folkové kapely “Warsaw Village Band”. Stop motion animace podsvíceného písku tvořil autor 6 měsíců.

Stop motion, animated with sand, official video clip to “Water Lullaby” song from the “Waterduction” album by a famous Polish folk music band “Warsaw Village Band”. The production of the film took 6 months.

Zakonzervováno / Canned

Amélie Brabcová / Česká republika / 5:45

Příběh tohoto filmu o sáčku se odehrává ve snu vášnivého jedlíka ryb z plechovek. Sáček zažívá dobrodružství ve vzduchu i vodě. Jakým skandálem ale toto dobrodružství skončí, se dozvíte na konci filmu.

The story of this film about a bag takes place in the dream of an passionate canned fish eater. The bag takes on adventures in the air and water. But what kind of scandal ends this adventure will be revealed at the end of the film.

Ze stanice do stanice / Station To Station

Lee Harshefi / Izrael / 4:48

Cesta vlaků ze stanice do stanice se stává metaforou nudného a černobílého života. Během výletu sní dítě o tom dodat životu barvu.

The trip in the train from station to station becomes metaphor to a boring and black and white life. During the trip the kid dreams of giving color to life.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena