preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024TrikFilm 23 / videoart


Čistá krása matematiky / The pure beauty of mathematics

Šimon Pelikán / Česká republika / 4:54

Experimentální nenarativní video vzniklo snímáním matematických funkcí, které autor videa sám vypočítal (naprogramoval). Autor vybral funkce, které připomínaly zvířata či rostliny a udělal z nich mozaiku. Hudbu (skladbu pro dvoje housle) složil sám pomocí notačního programu.

The experimental non-narrative video was created by recording mathematical functions that the author of the video calculated (programmed) himself. The author selected features that resembled animals or plants and made a mosaic out of them. He composed the music (piece for two violins) himself using a notation program.

Diminuendo / Diminuendo

Daniel Thein / Česká republika / 4:46

Krátký, lyrický, abstraktní film o harmonii a přátelství, plný barev, hudebního podkresu a emocí.

A short, lyrical, abstract film about harmony and friendship, full of colours, music and emotions.

Koloběh života / Life circle

Leontýna Gregorová / Česká republika / 1:01

Autorka videa zobrazuje téma koloběhu života na členech své vlastní rodiny. Figury se otáčejí jako postavičky na hrací skříňce.

The author of the video shows the theme of the cycle of life on members of her own family. The pieces rotate like figures on a music box.

Lov / Hunting

Victor Díez Bildosola / Španělsko / 3:21

Lov nás staví do pozice kopyt jelena, který se stane kořistí divokých psů, kteří se potulují po horách. Aby přežil, je jelen nucen se proměnit. Skrze fiktivní narativ autor vytváří alegorii, která uvádí do souvislosti zkušenost oběti (v tomto případě transmaskulinní) a zkušenost kořisti
v přírodě.

Hunting puts us in the hooves of a deer that falls prey to the hound dogs that roam the mountains during the hunting season. In order to survive, he is forced to metamorphose. Through the fictional narrative, it generates an allegory that relates the experience of the victim (in this case transmasculine) to the experience of the prey (the deer) in nature.

Mim svědkem zločinu / One Time, a Mime Witnessed a Crime

Alexander Salomon / USA / 5:14

Mim je svědkem zločinu a musí policii sdělit, co se stalo…beze slov.

A mime witnesses a crime and has to tell the police what happened... without speaking.

Moje superschopnost / My Superpower

Maxwell William Andrews / Nový Zéland / 4:48

Maxwellovi je deset let a žije v Aucklandu na Novém Zélandu. Miluje hraní, sledování filmů
a natáčení vlastních filmů. Při hledání své superschopnosti Maxwell zjišťuje, že jeho slova mají moc pomáhat i škodit.

Maxwell is ten years old and lives in Auckland, New Zealand. He loves acting, watching movies and making his own movies. In his search for his superpower, Maxwell discovers that his words have the power to help and to harm.

Světýlka času / The lights of time

Matyáš Trpišovský / Česká republika / 1:35

Video, ve kterém svíčky symbolizují koloběh času, života a smrti.

Video in which candles symbolize the cycle of time, life and death.

Velký třesk / Big Bang

Kolektiv autorů ZUŠ Frýdek-Místek / Česká republika / 1:17

Krátká animace propojuje dynamiku pohybu v animaci a hledání a záznam rytmů zvuků. Ve vesmíru tak slyšíte bouchání rukou o stůl, vrzání židle, radiátoru, vodu z kohoutku, štěrkání kamínků.

The short animation connects the dynamics of movement in the animation and the search and recording of sound rhythms. In space, you can hear the banging of hands on the table, the creak of the chair, the radiator, water from the tap, the crackling of pebbles.

Zelený pes / The Green Dog

Film group Kašići / Chorvatsko / 4:20

Film je inspirován románem Nady Mihelčić, který je věnován všem mladým lidem a jejich rodičům, kteří bojují s nebezpečím drogové závislosti, protože ve válce proti drogám se každý může stát hrdinou.

Film is inspired by ‘’Zeleni pas’’ (The Green Dog), a novel by Nada Mihelčić. The novel is dedicated to everyone, to young people and their parents who fight against perils of drug addiction because in the war against drugs anyone can become a hero instantly.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena