preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024TrikFilm 23 / soutěžní filmy B


...když se zavřou dveře muzea... / ...when the museum doors close...

Nikola Durajová / Česká republika / 6:45

Ploškový animovaný film o tom, co se může stát v muzeu, když odejde poslední návštěvník. Hlavním hrdinou je hranostaj z obrazu Leonarda da Vinciho, který se prochází po muzeu kolem slavných obrazů. Obrazy ožívají, hranostaj si je prohlíží a nakonec se vrátí ke své dámě do obrazu. Film je skupinová práce, do které se zapojily děti od 6–15 let.

A flat animated film about what can happen in a museum when the last visitor leaves. The main character is an ermine from a painting by Leonardo da Vinci who walks around the museum past famous paintings. The paintings come to life, the ermine examines them and finally returns to his lady in the painting. The film is a group work in which children from 6–15 years of age participated.

Alien Protocol / Alien Protocol

Jonáš Peč / Česká republika / 5:10

Jaké mohou být následky mimozemské invaze a jak se z ní dá dostat a zachránit lidstvo? Ve filmu se vše dozvíte! Film vznikl v průběhu příměstského animačního tábora v kině Scala.

What could be the consequences of an alien invasion and how can you get out of it and save humanity? You will find out everything in the movie! The film was created during the animation summer camp in the University Cinema Scala in Brno.

Americký sen / American Dream

Renee Shi / USA / 5:55

Příběh mladé dívky, prožívající radostný a veselý den ve škole do doby, dokud jí v uších nezazní výstřely. Její nejlepší kamarádka zemře při střelbě a ona musí znovu projít potřísěnými chodbami školy. Animace je věnována obětem školních střeleckých tragédií.

This is a story of a young girl’s day at school, bright and cheerful until the sound of gunshots rings in her ears. Her best friend dies in the shooting, and she must walk through the tainted hallways of her school once again. This animation is dedicated to the victims of school shooting tragedies.

Animované kousky / Animated pieces

Kolektiv autorů ZUŠ Bruntál / Česká republika / 2:56

Pásmo krátkých kreslených animovaných kousků.

A strip of short cartoon animated pieces.

Bang duel / Bang duel

Radek Zadražil / Česká republika / 2:56

V oživlé karetní hře soupeří dva hráči mezi sebou. Přežijí hráči a hrací postavy celou hru? Film vznikl v průběhu příměstského animačního tábora v kině Scala.

Two players compete against each other in a lively card game. Will the players and characters survive the entire game? The film was created during the animation summer camp in the University Cinema Scala in Brno.

Bárovky / Barovky

Celestina Belcredi / Česká republika / 1:51

Úvodní animovaný díl inspirovaný dětskou knížkou se svolením autorky. Co se stane, když Bára najde na půdě starý atlas? Film vznikl v průběhu příměstského animačního tábora v kině Scala.

An introductory animated episode inspired by a children’s book with the permission of the author. What happens when Bára finds an old atlas in the attic? The film was created during the animation summer camp in the University Cinema Scala in Brno.

Cesta mezi světy / A Journey Between the Worlds

Kolektiv autorů Wild kids / Izrael / 4:35

Chlapec ztratil rodinu. Snaží se najít své místo v realitě. Nejrůznější stvoření se mu snaží pomoci najít cestu. Skupinový film, kde si každý tvůrce vytvořil svého vlastního hrdinu, který pomáhá chlapci k tomu, aby se mohl setkat opět se svou rodinou. Děti pracovaly s různými technikami – hlína, plošková a klasická animace.

A boy lost his family. He wanders in search of his place in this reality. Different creatures help him find his way.This is a group film. Each participant developed his own hero. Each hero helps the boy to make one more little step in a way, to gather again with his family. The kids worked with different technics; clay, cut out and classic animation.

Co s rybou? / What about fish?

Kolektiv autorů ZUŠ Třinec / Česká republika / 1:18

Krátké gify s vtipným podtextem, užití nadsázky. Kresby ve 12ti krocích. Postupná proměna ryby, přiblížení, stylizace. Kresba postupně snímána tablety v aplikaci Stop motion studio či telefonem a zpracována v aplikaci IMGplay. Animaci žáci poté upravili v Canvě, vybrali hudební pozadí tak, aby odpovídalo povaze klipu.

Short gifs with a funny subtext, use of exaggeration. Drawings in 12 steps. Gradual transformation of the fish, approach, stylization. The drawing is gradually scanned by tablets in the Stop motion studio application or by phone and processed in the IMGplay application. The students then edited the animation in Canva, choosing the background music to match the nature of the clip.

Co ústa poví, ruce vyrobí / What mouth speaks, hands made

Lucija Kranjčić, Kala Šmic, Franka Bogović, Vita Dvoržak, Anabela Mlinarić
Chorvatsko / 2:14

Snímek ukazuje vtipnou a symbolickou cestou problémy lásky a emocí, od něžnosti až
ke vzteku. Film byl vytvořen skupinou dětí od 10 do 13 let technikou stop motion animace hlíny
a symboliky rukou. Hudební část filmu je kompozicí Ivo Robiće Ta tvoja ruka mala.

The film was made by the group of children from10 to 13 years, in the technique of stop animation of clay and hands. The musical theme of the film is the composition of Ivo Robić Ta tvoja ruka mala.
It shows in a humorous and symbolic way love, love problems and emotions, from tenderness to anger, molded in clay with hand language
.

Čudlík / Button

Peter Rampley / Česká republika / 1:51

Čudlík je zábavný příběh o starém pánovi, který vlastní čudlík, který umožňuje teleportování. Co vše stařík zažije? Film vznikl v průběhu příměstského animačního tábora v kině Scala.

Film Button is a funny story about an old man who owns a button that allows teleportation. What will the old man experience? The film was created during the animation summer camp in the University Cinema Scala in Brno.

Chci spát / I want to sleep

Vojtěch Redlich / Česká republika / 0:50

Krátký animovaný film vznikl v průběhu pravidelného kurzu v kině Scala.

The short animated film was created during a regular course in the University Cinema Scala in Brno.

Chernobyl / Chernobyl

Max Fojt / Česká republika / 4:15

Krátký animovaný film vznikl v průběhu pravidelného kurzu v kině Scala.

The short animated film was created during a regular course in the University Cinema Scala in Brno.

Jak se vlastně jmenuješ? / What is your name anyway?

Ema Janečková / Česká republika / 2:34

Krádež je vždy nemilá věc, ale obzvlášť někdy dokáže pořádně rozčílit. Animace vznikla v rámci výuky Filmové tvorby na ZUŠ Mikulov.

Theft is always an unpleasant thing, but especially sometimes it can really upset you. The film was created during the Filmmaking course at the Mikulov School of Arts.

Jak skončí odpadky / How the garbage ends

Nella Hermannová / Česká republika / 2:19

Hlavní hrdinka příběhu přemýšlí o odpadcích, ale ve vtipné rovině. Jak si myslíte, že odpadky mohou skončit? Film vznikl v průběhu příměstského animačního tábora v kině Scala.

The main character of the story thinks about garbage, but in a funny way. How do you think garbage can end up? The film was created during the animation summer camp in the University Cinema Scala in Brno.

Když se kočky smějí… / When the cats laugh...

Lihi Goltser / Izrael / 2:10

Film se zabývá otázkou lidských vztahů, agresi vůči slabým, ženskou mobilizací a mocí vnitřního světa.

This film is dealing in a question of human relations, aggression towards the weak, female mobilization and the inner world’s power.

Klidný problémový den / Calmly troubled day

Kolektiv autorů Open art / Česká republika / 4:00

Poklidná pracovní atmosféra na lodi Probléminátor se zvrtne v momentě, kdy vesmírné bytosti narazí na planetu bez problémů. Podaří se jim jejich “neproblémy” napravit a opět nastolit rovnováhu? Příběh o vesmírných bytostech, jejichž hlavním smyslem je přinášet do života problémy, jenž k bytí neodmyslitelně patří.

The peaceful working atmosphere aboard the Troublemaker is turned upside down when the space beings bump into the planet which has no problem. Will they be able to fix their “non-problems” and restore balance?

Mé já / MY SELF

ZUŠ Frýdek-Místek: Michaela Vaverková, Karolína Kolářová, Jana Mališová,
Ema Janošcová, Lucie Šebestová / Česká republika / 4:00

MÉ JÁ, práce s fotografií. Koláž portrétu a hra s geometrickými prvky a jejich proměnou.
Já a moje proměna v pásech jednotlivých snímků nad sebou.

MY SELF, work with photography. A portrait collage and a game with geometric elements and their transformation. Me and my transformation in strips of individual images above
each other.

ÑitroPólis / ÑitroPólis

Vikky Štípek / Česká republika / 1:39

ÑitroPólis je výpravný film s hlavní, světle zelenou postavou, vystřihnutou z papíru.

An adventurous movie about a light green shape, cut from a piece of paper, living in a city of shapes.

pan Čokoláda / Mr. Choco

Kristin Lili Štindlová / Česká republika / 1:24

Dobrodružství pana Čokolády začínají v ploškové animaci kolektivu autorů aneb Mr. Choco se snaží přežít nástrahy světa.

The adventures of Mr. Choco begins in collectiv of authors cut-out animation. Mr. Choco just wants to survive the world.

Pan ON / Mr. ON

Jaromír Šácha / Česká republika / 3:48

Krátký animovaný film vznikl v průběhu pravidelného kurzu v kině Scala.

The short animated film was created during a regular course in the University Cinema Scala in Brno.

Proměny superhrdinů / Superhero transformation

Jiří Mazal / Česká republika / 1:47

Autorovi oblíbení superhrdinové v kreslené animaci ukazují své vychytávky, důmyslné obleky a vzájemně se proměňují z jednoho na druhého.

The author’s favorite superheroes show their tricks in cartoon animation. They have clever suits and can transform into each other.

Proměny tváře / Face transformations

ZUŠ Třinec: Jana Bobková, Zoe Bučeková, Viktorie Byrtusová, Barbora Haincová, Miriam Lisztwanová, Veronika Loimi, Zuzana Sikorová, Tereza Twardziková  /  Česká republika  / 2:06

Žáci zkoumali možnosti posunu zobrazení vlastní tváře od zobrazení reality ke zjednodušení, experimentu s tvarem, barvou, za použití různých technik – kombinace kresby, malby, koláže, práce v grafickém programu na tabletu. Pomocí animace – kreslením do vytištěných fotografií, stop motion animací do portrétu přidávali emoce nebo příběhy.

Students explored the possibility of depicting own face and changing it from a realistic portrait to simplification, experimenting with shape, colour, using various techniques.

Rozhovor s Edisonem / Eva Interviews Edison

Eva Limones, León Marie / Španělsko / 3:58

Neohrožená reportérka Eva vede rozhovor s Thomasem Alvou Edisonem, velkým americkým vynálezcem a vědcem, který umožnil lidstvu zlepšit komunikaci na dálku, nahrávat a vydávat zvuky, rozvíjet kinematografii a samozřejmě osvětlovat noc navždy díky žárovce.

Eva, the intrepid reporter, interviews Thomas Alva Edison, the great American inventor, scientist and entrepreneur who revolutionized the world with inventions that allowed mankind to improve long-distance communication, record and emit sounds, develop cinema and, of course, light up the night forever thanks to the light bulb.

Stodola / The Barn

Maya Vaňková / Česká republika / 0:50

Krátký animovaný film vznikl v průběhu pravidelného kurzu v kině Scala.

The short animated film was created during a regular course in the University Cinema Scala in Brno.

TSL / TSL

Liah Ladijensky, Tamar Haris, Shay Yadid  /  Izrael  /  2:06

TSL je triptych, vytvořený třemi mladými režiséry (14 let). Všichni s námi chtějí sdílet svou myšlenku. Každá episoda je vytvořená jinou technikou - hlína, klasická animace, dokumentární animace.

TLS is a triptych made by three young directors (14 year old). Each one is kind of thought they want to share with us. Each episode made in different technic; clay, classic animation, doco-animation.

Velký třesk aneb nebojte se dárku / Big bang or don’t be afraid
of the gift

kolektiv autorů zuš třinec / česká republika / 1:14

Animovaný příběh s tématem vánočních dárků, vánočních symbolů atd. Animace byla vytvořena formou pásu s minimálním počtem 24 polí. Výtvarné zpracování byla převážně malba anilinovými barvami, použité byly i tempery a suché pastely. Zpracováno v aplikaci Stop motion studio, konečná úprava v programu Canva.

An animated story with the theme of Christmas gifts, Christmas symbols, etc. The animation was created in the form of a strip with a minimum number of 24 fields. The artistic processing was mainly painting with aniline colors, tempera and dry pastels were also used.

Věže / Towers

ZUŠ Frýdek-Místek: Elen Kohutová, Ema Häuslerová, Valérie Eichová, Rozálie Müllerová, Sára Poledníková, Tereza Kwaczková, Terezie Rumianová,
Amálie Velká / Česká republika / 1:56

Věže – papírové pásy vznikly, jako reakce na prostor Svatojánské věže ve FM, kde vznikaly kresby a fotografie daného místa.

Towers – the paper strips were created as a reaction to the area of the Saint John’s Tower in FM, where drawings and photographs of the given place were created.

Vlkodlak – Měsíční artefakt / Werewolf – Lunar Artifact

Lukáš Posolda / Česká republika / 2:02

Autorský příběh o lovci, kterému se v jeden okamžik změní celý život. Animace vznikla v rámci výuky Filmová tvorba na ZUŠ Mikulov.

Author’s story about a hunter whose whole life changes in one moment. The film was created during the Filmmaking course at the Mikulov School of Arts.

Voda / Water

Kolektiv autorů ZŠ Gornja Radgona: Ela Rovšnik, Lena Žnidarič, Mila Strah, Kalina Suhadolnik, Ema Peterka, Lena Skoniecka, Oliwia Czerwińska
Slovinsko / 3:08

Animovaný film, který zvyšuje povědomí o ekonomickém využití vody.

Awareness-raising animated film about economical use of water.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena