preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024TrikFilm 23 / projekty E / F / J / K / L


Gramofón / Gramophone

Nitay Kinkulkin, Alexandra Sasha Rubinstein, Nikita Kit Kutalchuk, Ariel Feldman, Rivka Dreer, Indra Pogrebinsky, Joel Or, Lee Harshefi, Shmulik Zlotnikov, Tomer Zakai Izrael / 6:56

Krátké animované epizody vytvořené na staré vinylové desky technikou archaické animace – zoetrop. Epizody jsou odrazem zkušenosti denního života teenagerů v Jeruzalémě.

Short animation episodes made on old vinyl records in the archaic animation technique of zoetrope. The episodes are the reflection on daily life experiences of teenagers of Jerusalem.

Milenci / The Lovers

Rimma Gefen / Izrael / 1:09

“Milenci” je animovaná báseň o nových romantických vztazích. Ten euforický pocit zamilovat se a velký strach o ztrátu kontroly nad svým životem a ztrátu Identity během vzájemného splývání. Tento video-art film byl stvořen jako série experimentů s vodovými barvami a ledem, kresby a doplňky vytvořené vodou a barvou.

The Lovers” is an animated poem about new romantic relationships. The euphoric feeling of falling in love and the disturbing fear of losing control of one’s life and identity while melting into each other. The video art film came to life as a series of experiments with watercolors and ice, drawing and filling customized molds with water and dye.

Tichá láska / love silent

Wei Zhongchen / Taiwan / 7:18

„Silent Love“ je mikrofilm s integrovanými 3D efekty. Prostřednictvím aranžmá metaforického vyprávění vykresluje cestu páru amnézií jejich lásky, přesto zůstávají neochvějní a odmítají se vzdát sebemenšího záblesku beznaděje a nakonec zvítězí nad strachem ze ztráty paměti.

“Silent Love” is a live-action microfilm created with integrated 3D effects. Through the arrangement of metaphorical storytelling, it portrays a couple’s journey through their loved one’s amnesia, yet they remain steadfast and refuse to give up on the faintest glimmer of hope, ultimately triumphing over the fear of memory loss.

Brýle mámení / Glasses of enchantment

Štěpán Wilkus / Česká republika / Interaktivní instalace

Interaktivní objekty vycházející z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce nám při pohledu skrze brýle mámení odhalují pestrobarevné obrazy z bezbarvých fólií. Ústředním tématem diplomové práce je motiv subjektivity pravdy a důvěry ve smyslové vnímání. Co je objektivní pravdou, má smysl ji hledat?

Interactive objects based on Comenius’ Labyrinth of the World and Paradise of the Heart reveal colourful images made of transparent foil when viewed through the glasses of enchantment. The central themes of the graduate piece are the subjectivity of truth and the trust in our senses. What is the objective truth and is there any point in seeking it?

Money Hunt / Money Hunt

Filip Ouda / Česká republika / PC hra

Ve hře Money Hunt se vžijete do role milionáře, kterému mimozemšťané ukradli všechny peníze. Vaším cílem je vypravit se do vesmíru a své peníze se pokusit získat zpět.

In the game Money Hunt, you take on the role of a millionaire whose money has been stolen by aliens. Your goal is to go into space and try to get your money back.

SuperNoid / SuperNoid

Saleh Shaweesh / Německo / 12:00

Virtualní realita je zde založena na materiálech natočených mikroskopem v kurzu střevního výzkumu, který byl proveden v PMI laboratořích. Nezpracovaný prvotní materiál je v podstatě mimozemský a tak vlastně tvoří optický most do Keplerovy supernovy (SN 1604) a převádí ho z micro na marco úroveň.

The VR experience is based on materials recorded with a microscope in the course of intestinal research by the PMI laboratories. The raw material is inherently extraterrestrial in structure and color and thus forms an optical bridge to the Kepler supernova of 1604 and thus a transfer from the micro to the macro level. The search for building elements of this world ends in the form of floating islands that are in mystical communication with each other. The work illuminates the adventure of research to understand our indescribable world a little more in patterns and relationships.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena