preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024Motion design


Co si pod ním představit?

Pohyblivý grafický design nebo jen pohyblivý design používá principy grafického designu v kontextu filmové tvorby, video produkce nebo jiných časově se vyvíjejících vizuálních médií pomocí animací nebo jiných filmových a digitálních technik. Tato umělecká forma se vyvíjí už desítky let a postupem času pokročila v technické propracovanosti. Mezi příklady můžeme uvést kinetickou typografii a grafiku používanou ve filmových a televizních znělkách nebo  rotující  loga. Mimo filmového průmyslu,  reklamy, marketingu nebo brandingu, se pohyblivý design používá  v oblasti softwaru, designu uživatelského rozhraní PC, vývoje videoher a dalších oborů. Pohyblivý grafický design  dosáhl širokého využití a našel své místo i v umělecké tvorbě.
Pohyblivá grafika má různé formy, může být pouze animovaná nebo postavena na natočeném videu či fotografii. Může být i kombinací různých technik, tak jsou tvořeny příkladně vizualizace různých informací, rozpohybované ikony, ilustrace a text používaný k doplnění porozumění obsahu, který divákům chceme sdělit.

V kontextu marketingu existují tři primární typy pohyblivé grafiky
- Vysvětlující pohyblivá grafika:  snaží se objasnit produkt, proces nebo koncept
- Emotivní pohyblivá grafika: snaží se vyvolat konkrétní emocionální odezvu v publiku
- Propagační pohyblivá grafika:  používá se ke zvýšení povědomí o službě, produktu nebo iniciativě
 


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena