preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 31. 7. 2024Jiný prostor - videomaping na ZUŠ


HRANICE PROSTORU - VIDEOMAPPING
Oceněný projekt ze sekce lightdesignu dětí a mládeže do 18 let, Trikfilm 2022

CO JE VLASTNĚ MAPPING?
Základní princip mapování bychom mohli vnímat jako seznámení se s něčím, co neznáme, třeba s nějakým objektem, prozkoumat jej a případně vytvořit jeho odraz v různé podobě, třeba v digitálním prostředí jako 3D objekt. A přesně takto práce s videomappingem začíná. Nalezením místa, objektu, prostoru a hledání možností, jak s ním pracovat, jak jej proměnit, upozornit na její podstatu, historii, vztah k okolí.

Videomapping je poměrně nový směr výtvarné kultury. Využívá projekce v prostoru na libovolné objekty (např. na fasády domů, ale je možné se s ním setkat i v interiérech). Na základě (často i poměrně jednoduché) animace dojde k propojení kulisy (fasády domu, jednotlivé stěny v interiéru) s dějem videoprojekce. Velmi často se autoři zaměřují na detaily stavby (stěny), kde se např. v oknech odehrává děj s imaginárními postavami, rozhýbají se detaily atd. Autor si tak doslova pohrává s reálným prostorem, dochází k jeho proměně.
Lze jej realizovat i v interiéru. Při mappingu lze mapovaný objekt i vyrobit - třeba kostku, nebo obrys nějakého objektu, který zasadíte do prostoru.
Videomapping se svým charakterem řadí k light designu. Jeho hlavním charakteristickým prvkem je kresba světlem, reakce na konkrétní prostor a pohyb. Kromě barevného světla ke svému působení potřebuje také šero. Tak akorát, aby bylo rozeznatelné i prostředí, které je nedílnou součástí uměleckého vyjádření.
Nejznámějšími festivaly u nás, kde se s tímto novým uměleckým vyjádřením můžete setkat je festival SIGNÁL, který se koná pravidelně v Praze na začátku října a SVĚTLO VALMEZ ve Valašském Meziříčí v září. Se světelnými projekcemi se však můžete setkat i jinde, třeba v galeriích, kde proměňují a často edukativně doplňují konkrétní prostor.


https://www.youtube.com/watch?v=hy_PP6FNynA&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=P_1e3jmgPjo

Animace, kterou lze při přípravě videomappingu využít může vycházet z jakékoliv techniky, ale nejčastěji se užítá animace kreslená a především digitální 3D animace, kde lze reálně reagovat na skutečné prvky mapovaných objektů a vytvářet iluzi nového prostoru.
 

REALIZACE VIDEOMAPPINGU V ZUŠ

PŘÍPRAVA
Našli jsme vhodný prostor ve škole (šero, odstup od projektoru, méně ruchu, možnost připojení projektoru do zásuvky) a nafotili jej z místa, kde bude nainstalován projektor. Volili jsme interiér z praktických důvodů. Možnost připojení elektřiny, vytvoření stabilnějšího prostředí pro projekci (po zatemnění okna bylo na schodišti šero - světelné podmínky se tak během dne, kdy byla projekce dostupná, měnily jen mírně), projektor zde bylo možné dobře nainstalovat a zabezpečit. Prostor vstupu do budovy navíc obsahovat ideální jednoduché prvky, na které se dalo reagovat (kruhové světlo, roh chodby).


Zkouška projekce na místě.

NÁMĚT A VOLBA ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ
Probírali jsme společně možnosti práce s daným prostorem (ukázky práce z festivalů). Řešili jsme, jak funguje světlo v souvislosti s kontrastem (mapping by měl být čitelný i za šera, jak jsme již zmínili výše.) Prostor je součástí díla, takto musí být i vnímán. Rozhodli jsme se nakonec pracovat s jednoduchou metamorfózou linie a plochy, která reagovala na strukturu prostoru. Měli jsme takto možnost vycházet z rohu místnosti, z linií vytvořených lomem stěn a se světly nad schodištěm. Volili jsme práci v jedné max ve dvou barvách proto, aby bylo dosaženo maximálního kontrastu a mapping byl čitelný. Prvotní scénáře sice nebyly dodrženy, byly však impulzem k diskuzi nad námětem animace.

PRINCIPY DOSAŽENÍ ČITELNOSTI

•    ANIMACE jednodušší, výrazná, soustředěná na práci s pohybem
•    MOTIV by měl být jednoduchý
•    PODKLAD nejlépe bílý, nebo alespoň světlý (není-li vzor záměrně součástí uměleckého vyjádření), vždy je třeba si uvědomit, že projekce je práce se světlem, promítáme-li na barevný podklad, bude výsledek jiný, než na bílém
•    zakomponování prvků prostoru do hry, mohou sloužit jako inspirace (roh, lom stěn, schody, světla…)
•    KOMPOZICI prostoru lze doplnit konkrétním objektem i záměrně
•    mapping lze provést i na tento předmět (postava, která vylézá z nainstalované vany)
•    bílý podstavec, který se mapping proměňuje na jiné objekty
•    KRESBA musí být čitelná. Je třeba se vyhnout jemným čarám, málo kontrastní kresbě a příliš rychlým změnám. Konkrétní projekt vycházel ze hry s metamorfózou linie a plochy.

ZPRACOVÁNÍ ANIMACE
Pořízená fotografie byla použita jako a vodítko ke kompozičnímu zpracování (co bude na které části zdi).
Ke zpracování jsme zvolili program TVpaint a Krita (nebo pencil
2D)
, využili jsme zde hojně průsvitek (viděli jsme předešlé nakreslené fáze).
Fotografie tvořila pozadí ve spodní vrstvě časové osy a v další vrstvě vznikala kresba principem kreslené animace fáze za fází (více si o principech kreslené animace můžete
přečíst v našem blogu). Kreslili jsme černou nebo tmavou barevnou stopou. V končené fázi byla spojena s bímým pozadím a invertována, případně bylo pozadí dobarveno (morá).
Při práci bylo nutné přemášlet nad tím, jak budou jednotlivé animace v konečné projekci vypadat, co bude na které stěně a jak budou na sebe animce v jednotlivých plochách reagovat.

FINÁLNÍ ÚPRAVA
Po dokončení animace byly jednotlivé sekvence upraveny (zkoušeli jsme duplikovat, otáčet atd, ale nakonec jsme veškeré úpravy zavrhli)
Exportované video pak bylo importováno do Adobe After Effects, kde je možné animaci deformovat do podoby, která pak sedí do prostoru (obrázek výše ukazuje způsob začlenění animace do prostoru (projektor byl o 90 °otočen, tomu se musela přizpůsobit i animace). K takové deformaci lze použít i jiné programy, některé jsou k dispozici i zdarma.
Jakmile bylo vše správně zdeformováno, byla animace vyexportována a nahrána do multimediální krabičky v projektoru.

 

 Videomapping na kostele sv. Ludmily v Praze
Foto Trikfilm, 2017


Videomapping na kostele sv. Cyrila a Metoděje
Foto Trikfilm


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena