preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 30. 6. 2024Trikfilm23 / soutěžní sekce A


Aguatopie / Aguatopia

Martino Carrera, Manuela Martin, Clara Grandoli Quintero, Vincenzo Campos, Mora Andreotti Borrego, Iker Roberto, Joaquín Ignacio Pereyra Tello / Argentina / 3:13

Pan Bottle zahajuje protest proti snížení cen vody, který se dostává k uším prezidenta.

Mr Bottle starts a protest to lower water prices that gets to the ears of the president.

Blob / Blob

Tomáš Kohout / Česká republika / 0:23

Krátký animovaný film vznikl v průběhu pravidelného kurzu v kině Scala.

The short animated film was created during a regular course in the University Cinema Scala in Brno.

Cesta mravence / The path of the ant

Bruno Sassone / Argentina / 1:00

Cesta mravence v jeho mraveništi, kde naráží na překážky.

This is the journey of an ant in its anthill as it finds obstacles.

Čas vánoční / Christmas time

Kolektiv autorů ZŠ Třinec / Česká republika / 1:28

Žáci zpracovávali téma adventního času a kouzel. Animovaný příběh vznikal zapouštěním anilinových barev, koláží předmětů, animací s plastelinou. Animaci zpracovávali v aplikaci Stop motion studio. Video poté upravili společně v Canvě, vybrali hudební pozadí tak, aby odpovídalo povaze animace.

Pupils worked on the topic of Advent and magic. The animated story was created by embedding aniline colors, collage of objects, animation with plasticine. They processed the animation in the Stop motion studio application. They then edited the video together in Canva, choosing background music to match the nature of the animation.

Démon / Demon

Benjamin Kubíček / Česká republika / 2:14

Byla jedna malá holčička, která se nikdy nebála, ale jednoho večera se to celé změnilo, protože se v jejím pokoji něco stalo, něco zvláštního… Film vznikl v průběhu příměstského animačního tábora v kině Scala.

There was a little girl who was never afraid, but one evening that all changed because something happened in her room, something strange… The film was created during the animation summer camp in the University Cinema Scala in Brno.

Fantastičtí draci a kde je najít / Fantastic dragons
and where to find them

Ela Dusíková / Česká republika / 1:51

Stop motion animace.

Stop motion Animation.

Hody hody doprovody / Hody hody doprovody

ZUŠ Bruntál: Aneta Machů a Nikol Vondrová

Česká republika / 0:27

Animovaný lidový popěvek.

Animated folk song.

Já jsem Chaplin / I am Chaplin

Mara Armelles / Španělsko / 3:00

Životopisný film o životě a práci komika, producenta, režiséra, skladatele, editora a herce němých filmů Charlese Chaplina.

Biopic about the life and work of silent film comedian, producer, director, composer, editor and actor Charles Chaplin.

Ma bisteren / Nezapomeňte / Ma bisteren / Don’t forget

Kolektiv autorů Aniděti / Česká republika / 19:38

Animovaný dokument „Ma bisteren“ vypráví příběh pana Čeňka Růžičky, jehož rodina patří mezi tradiční české Romy, za II. světové války byla zasažena holocaustem a v 50. letech stíhána komunisty pro kočovný život. Od 90. let 20. století se p. Růžička zasazoval o odstranění vepřína v Letech u Písku, vybudování důstojného památníku a odškodnění obětí romského holocaustu. „Ma bisteren“ znamená romsky „nezapomeňte“.

The animated documentary “Ma bisteren” tells the story of Mr. Čeněk Růžička, whose family belongs to the traditional Czech Roma, which was during World War II. affected by the Holocaust and in the 1950s was persecuted by the Communists for its nomadic life.

Mladoboleslavská ptačí hodinka / Bird time in Mladá Boleslav

Kolektiv autorů ZUŠ Mladá Boleslav / Česká republika / 5:13

Film o tom, jak hladovým ptáčkům pomohou děti ze ZUŠ přečkat nelehké zimní období a jak tato pomoc na oplátku obohatí děti samotné. Filmem rezonuje téma domova. Pro ptáčky jsou pomyslným domovem keramická krmítka, která jim děti vyrobily a která jim poskytují bezpečí a potravu.

A film about how children from an art school help hungry birds survive the harsh winter and how this assistance enriches the children themselves. The film resonates with the theme of home. For the birds, it´s the ceramic feeders that the children have made for them, providing safety and food.

Monstrum kanadské divočiny / The monster of Canadian bush

Julie Beránková / Česká republika / 5:03

Stop motion animace.

Stop motion Animation.

Napůl dobrý, napůl špatný / Half Good, Half Bad

Jeremi Rzadowski / Polsko / 7:30

Dobrodružný příběh Anny a Farmera, hlavních postav animovaného filmu 6letého Jeremyho. Pár přátel je uneseno prostřednictvím magického portálu do různých světů. Na cestě za nimi potkávají postavy, které nemají vždy dobré úmysly. Zlo číhá za každým rohem...

A multithreaded story about the amazing adventures of Anna and Farmer, the main characters of the animated film by 6-year-old Jeremy. A couple of friends are kidnapped through a magical portal. Each of them ends up in a different world, meeting on their way characters who do not always have good intentions. Evil lurks around every corner...

Neobyčejně obyčejný Buddha / The Extraordinarily
Ordinary Buddha

Anička Hoblíková / Česká republika / 1:37

Stop motion animace.

Stop motion Animation.

Perníková chaloUpka / Gingerbread house

Kolektiv žáků ZUŠ Březnice / Česká republika / 1:40

Film byl vytvořen žáky ve věku 6–12 let. Je o perníkové chaloupce v podání dětí – vše si vytvořili sami.

The film was created by pupils aged 6–12. It is about a gingerbread house performed by children – they created everything themselves.

Příběhy plastů / Story of plastic

ZUŠ Frýdek-Místek: Alexandra Bešťáková, Julie Pustějovská, Rozálie Čajánková, Vojtěch Pustka, Aneta Masná, Zora Moškořová, Alžběta Pavelková
Česká republika / 1:30

Animace navazuje na knihu Plasticus Martimus – invazivní druh. Kniha se stala inspirací
k zamyšlení nad používáním plastů, jejich rozkladu a dalšího využití.

The animation follows the book Plasticus Martimus – an invasive species. The book became an inspiration to think about the use of plastics, their decomposition and further use.

Ron a Dingo, aneb plameňáci z divokých vajec / Ron and Dingo, flamingos from wild eggs

ZUŠ Velké Bílovice: Lucie Horká, Hana Buzrlová / Česká republika / 3:28

Dva plameňáci se zvláštním zbarvením se potkají s novým kamarádem Bobou. Společně zažijí divokou jízdu v podzemí. Stihnou svůj oblíbený seriál včas?

Two flamingos with strange colouring meet with new friend Boba. They experience a wild race in underground together. Will they make it their favourite TV series on time?

Ručičky na cestách / Hands on the go

Kristína Posoldová / Česká republika / 1:21

I hodinové ručičky si zaslouží svobodu. Jaké mohou zažít dobrodružství? Animace vznikla
v rámci výuky Filmová tvorba na ZUŠ Mikulov.

Even clock hands deserve freedom. What adventures can they have? The film was created during the Filmmaking course at the Mikulov School of Arts.

Rytmy kamenů / Rhythms of stones

Ondřej Vojkovský / Česká republika / 0:41

Rytmus přírody z nového úhlu pohledu. Iluze proměny tvaru pevné struktury kamenu vznikla ze sbírky přírodnin.

The rhythm of nature from a new point of view. The illusion of changing the solid shape of the stone arose from a collection of natural objects.

Sněhulák zachraňuje! / The Snowman Saves!

Barunka Šilhánková / Česká republika / 0:39

Stop motion animace.

Stop motion Animation

Srdíčka / Little Hearts

Hedvika Čechurová / Česká republika / 0:43

Stop motion animace.

Stop motion Animation

Tanec barev / Dance of color

ZUŠ Dolní Újezd: Benešová Barbora, Čechalová Katy Gabriela, Crowe Polly Anna, Gabrlíková Štěpánka, Kadlecová Andrea, Nádvorníková Anna, Poulová Natálie, Rensa Josef, Rosypalová Judita, Šímová Zora, Volfová Sára, Zajícová Anežka, Zavoral Denis  /  Česká republika  /  1:43

Tanec barev: část první – v hlavní roli tempery, část druhá – v hlavní roli křídy. Zpracování scénáře ve skupině pomocí kresebných a malířských materiálů.

Dance of colors: the first part – in the main role: temperas, the second part – in the main role: chalks. Working out a scenario in a group using drawing and painting materials.

Titanik  /  Titanic

Václav Hrtánek  /  Česká republika  /  1:17

Titanic byl největší lodí světa a jeho příběh inspiruje dodnes.

The Titanic was the largest ship in the world and its story still inspires today.

Tutoriál Jak zhubnout / How to lose weight tutorial

Vendelín Škamrada / Česká republika / 1:51

Nedaří se Vám zhubnout? Tato animace Vám poodhalí jeden z možných způsobů. Animace vznikla v rámci výuky Filmová tvorba na ZUŠ Mikulov.

Can’t lose weight? This animation will reveal it to you one of the possible ways. The film was created during the Filmmaking course at the Mikulov School of Arts.

Věc / The Thing

Václav Hrtánek / Česká republika / 1:00

Krátký autorský film inspirovaný klasickým hrdinou Rukou – věcí, která je přítelem Addamsovy rodiny. Nekomunikuje a dorozumívá se znakovou řečí.

A short author’s film inspired by the classic hero The Hand – the Thing, who is a friend of the Addams family. He does not communicate by words and communicates with sign language.

Vzpoura kapek / The Rebellion of the Drops

Lucía Leal / Španělsko / 1:41

Got, pouhá kapka vody si uvědomí nefér rozdělení vody ve světě, plýtvání některých a potřebu dalších. Učiní tak rozhodnutí a následně jedná.

Got, a simple drop of water realizes the unfair distribution of water in the world, the waste of some and the need of others. She makes a decision and acts.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena